ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2563
กลับหน้าหลัก

ข้อมูลการรับนักเรียน

นักเรียนชั้น ม.1
ยอดสมัครรวมทั้งหมด 729 คน
นักเรียนชั้น ม.4
ยอดสมัครรวมทั้งหมด 667 คน

ข้อมูลการรับนักเรียน แยกประเภท

ประเภทการรับสมัคร ม.1 จำนวน (คน)
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคักเลือกและใช้คะแนน O-NET  69
2. นักเรียนทั่วไป สอบคักเลือกและใช้คะแนน O-NET 637
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 22
ประเภทการรับสมัคร ม.4 จำนวน (คน)
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนารีนุกูล  354
2. นักเรียนทั่วไป สอบคักเลือกและใช้คะแนน O-NET 275
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 37
   
กลับหน้าหลัก