ระบบรับนักเรียนห้องเรียนปกติ โรงเรียนนารีนุกูล

Bird

ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนปกติ โรงเรียนนารีนุกูล

click !!! สมัครห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

click !!! สมัครห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สถิติการรับนักเรียน     รายชื่อผู้สมัคร

ประกาศผลคะแนนสอบห้องเรียนปกติ


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Image


กิจกรรมการแข่งขันภายอกโรงเรียน

Image


กีฬาสีและนันทนาการ

Image

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

Image

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Image

 

Image